Tag Archives: rin

The correct usage of “rin” and “din”

Salamat kay Ben sa kaniyang koment ukol sa tamang paggamit ng “rin” at “din.” Ang kaniyang paliwanag ay: Generally, “rin” comes after words that end with a vowel, and “din” comes after words that end with a consonant. E.g. “ako rin” and “sa kaibigan din”. D and R are often interchangeable, so words like “lipad” […]

Leave a comment Continue Reading →