Romy Cayabyab

The vibrancy of Filipino as a language

What is Internet in Tagalog?

We mentioned to all emanila.com members and users that our online translation service is not in Tagalog but in Filipino (Pilipino).

It has now become obvious from Mr Renato Perdon’s “The Making of a National Language” why it is so. While Tagalog is the basis of the development of Pilipino (now Filipino) in the 70s, the fact still remains that the latter is a language on its own. The two are distinct and different from each other.

Tagalog still remains Tagalog. Filipino (Pilipino) on the other hand consists of words integrated from the various Philippine dialects as well as from foreign languages.

For example, consider the following figures:

Based on Mr Perdon’s research, the official dictionary issued in 1991 by the Commission on Filipino Language had about 55% of the words integrated into Filipino coming from the major dialects in the Philippines, namely: Bicol (301 words), Cebuano (526 words), Hiligaynon (564 words), Ilocano (122 words), Kapampangan (51 words), Pangasinan (82 words), Old Tagalog / Tagalog (8,463 words), and Samar-Leyte (459 words).

There are also 328 Tausug words, 222 words from the Maranao dialect, 99 words from Maguindanao, 23 words from Samal, 16 words from the Tingian, 12 words from Isneg and another 12 words from Tagbanua.

On the influence of foreign languages, Mr Perdon has also reported that:

Spanish words account for 5,210 words followed by English (1,907), Chinese (232), Malay (176 words), Latin (70), French (46), Sanskrit (29), Arabic (28), German (25), Mexican (20), and Japanese (13).

There are also 7 words each from the Indonesian and Italian languages, 2 words each from the Argentinian, Australian, Hawaiian, Javanese and Swish languages. One word each came from Aztec, Czechoslovakian, Finish, Greek, India, and Russian languages.

Such is the vibrancy and dynamism of Filipino as a language. We will not be surprised if these days, the number of English words have increased. For how do you translate the contemporary words, especially those related to the Internet and other areas of information technology, in Filipino?

Has anyone started looking for the exact equivalent of the following common words: Internet, modem, web site, browser, email, upload, download, hyperlink, toolbar?

We will not be surprised to know that in Tagalog there are none! But in Filipino there are. The equivalent words are the native words — except that these are spelled in a manner that is distinctly Filipino! Example? Try web sayt for web site, brawser for browser, and tulbar for toolbar.

(This article was originally posted Dec 3, 2002 at emanila*plaza, emanila*pilipino)

Romy Cayabyab is the publisher of emanila.com

Tags: , , , , , ,

4 Responses to “The vibrancy of Filipino as a language”

 1. Joyce Tan →
  July 6, 2008 at 1:12 pm #

  May I ask for your opinion?
  How could you say that Filipino language can stand out from the others. For example, if Filipino is a color, how can it stand out from the hues?

  Thank You very much!

  Sincerely Yours,
  Joyce Tan

 2. Eugene Carmelo C. Pedro →
  May 4, 2010 at 3:00 pm #

  I would just like to correct the wrong usage of the word dialect. A dialect is more or less a variety of a language, having an almost identical grammar with the standard language. Therefore it is incorrect to say that Ilocano, Cebuano, Hiligaynon, and other non-Tagalog languages are merely dialects of Filipino. They are not.

 3. Leron →
  October 28, 2011 at 2:37 pm #

  Sa aking palagay, totoo na mayroong wikang Filipino– ang wikang ginagamit ng mga tao sa pangmadlang pamamahayag (= media). Subalit, hindi ito nangangahulugang mayroong pamantayaning (= standard) wikang Filipino. Ito ay sa kadahilanang ang ating pamahalaan, lalong lalo na ang Kagawaran ng Pagsasanay (= Education), ay mahina sa pagsusulong ng wikang pambansa. Kung kaya, kahit ang mga pantas at guro ng wikang Filipino ay bobo pamantayaning uri nito. Iilan ba sa kanila ang nakakaalam sa salitang Filipino para sa ‘planet’? Sa ‘physics’? Sa ‘bureau’?

  Hindi ba’t ang alam nilang mga salita para sa mga nabanggit ay ‘planeta’, ‘pisika’ o ‘institute’– mga salitang hiram na hindi naman kailangang ‘hiramin’ sapagkat mayroon ng mga katumbas na salita para sa mga ito: ‘buntala’, ‘liknayan’ at ‘surian’.

  Sa aking pananaw, ang pamantayaning wikang Filipino ay isang wika na hindi makadalisay (= purist) at naglalayong iwaksi ang anumang lahok na salita na nagmula sa mga wikang banyaga. Ngunit, hindi rin naman ito tanggap ng tanggap, habang hinahayaang mabura sa isip ng bawat Filipino ang mga salitang nagmula sa kapuluang ito. ‘Bahala na’–ito ang kasalukuyang kalagayan ng wikang Filipino.

  Bilang isang mag-aaral ng British English, mas lalo kong natatanto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pamantayaning wika sa Filipinas. Ito’y sapagkat ang wika mo ay sumasalamin sa iyong pagkakakilanlan (= identity). Tayo ay mga Filipino, at hindi mga Filipinong nagpapaka-Amerikano o nagpapaka-Briton na hilaw. At dahil tayo ay Filipino, hindi ba’t marapat lang na maging mahusay tayo sa pamantayaning wikang Filipino at sa pamantayaning wikang Inggles. Ang malungkot na pangyayari ay marami sa atin ang nagpapaka-Amerikano at gumagamit ng mga salitang Inggles, habang mayroon na namang mga katumbas na salita sa ating sariling wika, at ang kanilang balarila ay kagimbal-gimbal. Idagdag pa ang kanilang punto (= accent) na napakalayo sa Amerikanong punto.

  Nais kong tapusin ang aking puna sa pamamagitan ng paghihimok sa mga mambabatas o sa mga nagsusulong ng pagpapaunlad ng wikang Filipino na hindi lang dapat sila maging pantas sa Inggles (Amerikano mang uri o Briton) ngunit higit maging dalubhasa sila sa pamantayaning wikang Tagalog. Hindi malimit ay ang mga nagsusulong nito ay mas may alam sa Inggles at mangmang sa pamantayaning wikang Tagalog.

  Ang wikang Filipino ay hindi mataas na uri sa ibang mga wika, subalit hindi rin naman ito mababa sa kanila.

 4. Leron →
  October 28, 2011 at 2:51 pm #

  Pagwawasto:

  Imbis na ‘institute’ marami sa atin ay magsasabing ‘byuro’ ang salitang Filipino para sa ‘bureau’

  Wikang Tagalog ang ginamit ko sa ikalimang talata sapagkat sa kasalukuyan walang pamatayaning wikang Filipino.

  Nakapagtapos ako ng pamantasan (sa Pamantasan ng Filipinas) na mangmang sa mga salitang Filipino para sa ‘million’, ‘supervisor’, ‘snow’, ‘arm’, ‘religion’, ‘tradition’, atbp.

  million > angaw
  supervisor > tagamasid
  snow > busilak
  arm > bisig
  religion > agamahan
  tradition > kasumundan

Leave a Reply